Søren Michaelsen

Jeg er 31 år og jeg er færddiguddannet Cand. Oecon ved Syddansk Universitet. Jeg bor for tiden i Odense og er jobsøgende.

Læs mere
Søren Michaelsen

Hvem er jeg


September 1983, på Sønderborg sygehus, blev Jeg d. 22 født. Mine forældre og min storesøster var så glade for mig, at de valgte at beholde mig. Jeg blev senere døbt i Nybøl kirke, og Jeg fik navnet Søren. Jeg voksede op i Nybøl, - Okay, du bad ikke om min livshistorie, du kan læse resten her: Livshistorie


Uddannelse

Jeg har en bachelor grad i International Business and Modern Languages (Spanish), altså B.A Negot og en kandidat grad i økonomi: Cand. oecon med profilen: "Economic Policy Analysis and Project Management".

Hobby

Ud over tal og sprog, så er jeg også en meget dygtig PHP/MySql og Javascript programmør. I min fritid nyder jeg at udvikle hjemmesider. Det jeg bedst kan lide i processen, er at løse konkrete problemer, dvs. funktionel programmering.

Rejser

Sidst, men ikke mindst, så holder jeg meget af at rejse. Jeg fortrækker at lære om de lokale skikke og traditioner. Jeg vil helst rejse rundt i Central Amerika og México hvor jeg bedst kan anvende mine spansk kundskaber.

Filosofi

Inden du siger noget grimt til nogen, eller skriver en sviner på facebook. Stop da for et kort øjeblik, og tænk: ”Ville jeg sige, råbe eller skrive dette til min egen mor (eller en jeg har kær)”. Hvis du ville, så forsæt, hvis ikke, så lad være!

Uddannelse


Cand. Oecon, Juli 2014

Jeg afsluttede min Cand. Oecon (Candidatus Oeconomices) i Juli 2014 med forsvaret af mit kandidat speciale. Mit speciale omhandlede økonomisk teori og den danske ungdomsskole. Mere præcist: Hvilke ikke økonomiske gevinster eleverne opnåede samt om eleverne benyttede ungdomsskolen som signal (Spence, 1973).

Mine tre favorit fag var: Mikroøkonometi, Økonomisk vækst i et international perspektiv og Business development and Innovation Management.

B.A Negot, Juni 2008

Jeg afsluttede min B.A i International Business and Modern Languages, Spansk (Baccalaureus Artium Negotiandi) i juni 2008. I min bachelor afhandling undersøgte jeg hvorvidt prisen på tortillas i Mexico var/er styret af de frie markedskræfter, oligopol eller monopol.

Mange af fagene var introducerende og alsidige. Jeg fik således opbygget en stor viden inden for mange områder. Mine favorit fag var: Makroøkonomi, Statistik og Global Marketing - for ikke at glemme sprogfagene. Det meste af mit spanske har jeg lært fra mine ture til Central Amerika.

Kandidat speciale


UNGDOMSSKOLEN OG ØKONOMISK TEORI

De ikke-monetære gevinster og brugen af signalering.

Den danske ungdomsskole tilbyder de unge fra 8 klasse frivillige fritidsundervisning uden fast pensum eller mødepligt. Rising ungdomsskole i Odense, der anvender uddannede såvel som ikke uddannede underviserer, giver unge 14-17årige et trygt ungemiljø, hvori de kan udvikle sig.

Specialet ”Ungdomsskolen og økonomisk teori” har til formål at få afdækket, hvorfor eleverne er glade for Rising ungdomsskolen og hvilke ikke-monetære gevinster, de unge får igennem ungdomsskolen med baggrund i human kapital teorien. Samtidig undersøges det også om fritidsaktiviteterne skal bruges med henblik på at signalere øget produktivitet (parathed) (Spence, 1973) i forbindelse med deres ungdomsuddannelsesansøgning.

Anvendelsen af human kapital teoriens ikke-monetære gevinster blev efterfølgende afgrænset gennem interview af to eksperter med ekspertise indenfor ungdomsskolemiljøet.

Med baggrund i de to eksperters bidrag inddeltes de ikke-monetære i tre hovedområderne: Ansvarlighed, sociale- og faglige kompetencer. En efterfølgende test på eleverne med tilknytning til Rising ungdomsskole viste, at ikke-monetære gevinster kunne identificeres og at elevernes præferencer, som helhed, stemte overens med hovedkategorierne. Human kapital teorien er således i spil. Testen på eleverne viste også, at eleverne tilsyneladende ikke vil bruge ungdomsskolen til at signalere øget produktivitet, når de skal ansøge om ungdomsuddannelse. Dermed udelukkes en opdeling af eleverne i A og B hold som teorien ellers forudser. I forsættelse heraf argumenteres det, hvorfor manglende signalering kan påvirke det faglige niveau negativt eks. indenfor den gymnasiale uddannelse.

Gennem analysen af tilvejebragte data kan det konkluderes, at inspiration fra læreren, og dennes undervisningsform samt at eleverne får selvtillid og nye venner forklarer 64,17% af, hvorfor eleverne er glade for ungdomsskolen.

På baggrund af denne viden, anbefales det til Rising ungdomsskole, at opretholde brugen af engagerede underviserer. Det anbefales endvidere, at øge hjælpen til eleverne i forbindelse med afklaring på deres fremtidige ungdomsuddannelse.

Rising ungdomsskole ses som værende progressiv, og det kan derfor være interessant at undersøge, om gevinsterne for de 101 andre ungdomsskoler i landet er de samme. Henvist til regeringens beslutning om at indføre adgangskrav til ungdomsuddannelserne, bør det i fremtiden undersøges, om der er sket et holdningsskift i forhold til anvendelse af signalering fremover."

Hele mit kandidat speciale kan downloades her

Her er hvad min vejleder har sagt efterfølgende (Engelsk)

Erfaring


CO-Founder, QR Medie

2012 - 2014

QR Medie er et firma jeg har startet med to medstuderende. Her er udviklet en online platform til oprettelse samt administrering af QR koder. Med mulighed for statistisk inden for antal scans, telefon typer mm. Systemet er pt. sat på pause da QR koder aldrig rigtig er blevet populære i Danmark.

Opgaver

 • Udvikling af brugerplatform
 • Udvikling af semidynamiske QR koder
 • Udvikling af designmæssigt integreret QR koder
 • Udvikling af mobile applikationer
 • Budgettering samt regnskabsopgaver
 • Big data analyse

Vice President of Finance, AIESEC SDU

2009-2011

Som VPF stod jeg for den økonomiske udvikling i AIESEC SDU. Jeg varetog også opgaver som budgettering, bogføring, ind- og udbetalinger samt udarbejdelse af kvartals- samt årsrapporter.

Opgaver

 • Budgettering

 • Rapportering (kvartal- samt årsrapporter)

 • Indberetninger

 • Analyse af indkomst og udgifter samt cash-flow

 • Analyse af AIESEC Denmarks tiltag

 • Udvikling af medlemmer

 • Event planlægning

Resultater

 • Med et godt arbejde udført af bestyrelsen med perfekt finansiel planlægning og kontrol, blev økonomien i AIESEC SDU vendt fra ruin til stabil med oveskud.

 • Jeg udarbejdede skabelon til budgetplanlægning der blev implementeret i 5 andre AIESEC kontorer i Danmark.

 • Mit team og Jeg fik prisen for "Finance of the year" to år i træk

Ungdomsskole lærer , Rising ungdomsskole

2008-2014

Ved Rising ungdomsskole underviste jeg håbefulde teenagere i Spansk, samt spansk- og latinamerikansk kultur.

Opgaver

 • Tilrettelæggelse af undervisning samt undervisningsforløb

 • Give eleverne sprogligfærdigheder samt kendskab til grammatikken

 • Motivere eleverne lyst til at lære spansk i deres senere uddannelsesforløb.

Ansvarshavende, Boogie Dance Café

2006-2015

Som ansvarshavende har jeg, når jeg er på arbejde, ansvaret for at aftenen forløber problemfrit for de op til 14 medarbejdere.

Opgaver

 • Løsning af ad-hoc problemer

 • Kundebetjening

 • Konflikthåndtering

 • Afslutning af dagens regnskab

Ekstra resultater

Jeg har desuden lavet en del ekstra opgaver der har gjort arbejdsgangen lettere

 • Elektronisk lagersystem

 • Statistiske analyser (Til prisfastsættelse og sjov)

 • Elektronisk vagtplan

 • Udvikling af medlemskort til VIP